Skład celny dla przedsiębiorców

Zasady rządzące transportem międzynarodowym i przewozem towarów doprowadziły do ustalenia przepisów regulujących napływ towarów spoza terenów Unii Europejskiej. Przepisy te sprytnie zostają wykorzystane przez zespoły logistyczne na całym świecie.

Agencja celna i prawo europejskie

Obsługa celna ma za zadanie sprawdzić, czy dopełnione zostały wszelkie formalności pozwalające na dopuszczenie towarów napływających spoza obszaru Unii Europejskiej do obrotu na obszarze krajów zjednoczonych. Jeśli importowane towary nie są wadliwe, nie stanowią zagrożenia dla konsumentów i środowiska a dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami celnymi, przedsiębiorca może wprowadzić na rynek towar w całości.

Jeśli jednak całość lub część asortymentu nie będzie spełniać określonych w przepisach wymogów, agencja celna skieruje odpowiednią część transportu w miejsce czasowego składowania. Jednym z takich punktów jest skład celny.

Logistyka a przechowywanie towarów agencję celną

Artykuły, które nie przeszły odprawy celnej mogą zostać skierowane na bezterminowy pobyt w składzie celnym. Bezterminowy jest tu oczywiście określeniem umownym, gdyż inwestor może odebrać swoje towary w momencie, w którym wszelkie luki w dokumentacji zostaną wypełnione i dokona się procedura naprawcza.

W związku z tym, iż na terenie składu celnego właściciel znajdujących się tam produktów może swobodnie dokonywać reorganizacji załadunku, a wszelkie opłaty takie jak VAT czy cło dotyczą tylko towaru, który skład celny opuszcza, wielu przedsiębiorców korzysta z takiego rozwiązania, jako z bezpłatnego magazynu dla importowanych dla swojego biznesu towarów.

Skład celny – więcej informacji można znaleźć na https://logit.com.pl/obsluga-celna-logit/

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.